Автори / източници
Мария Папазова

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Координационни ефекти при концентрациите - някои начини за тяхното установяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Папазова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Форма на злоупотреба с господстващо положение и задължението за неконкуриране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Папазова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Промоционалните кампании и нелоялната конкуренция - Добавки, награди и продажби на цени под себестойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Папазова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Клаузи за ексклузивитет - допустимост и критерии за оценка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Папазова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Обменът на информация между търговци - проблемът и граници на допустимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Папазова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Изчерпването на правата на интелектуална собственост и паралелния внос в контекста на правилата за конкуренция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Папазова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31