Автори / източници
Жаклин Комитова

Намерен 1 документ

Недействителност на прекратяването на съпружеската имуществена общност съгласно чл. 615 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жаклин Комитова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30