Автори / източници
Светла Генова

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Преглед на последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Генова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Генова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Генова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове за 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Генова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Нова наредба за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Генова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 26 март 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Генова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове, и в правилника за неговото прилагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Генова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Нова европейска директива относно общите разпоредби на облагане с акциз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Генова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от началото на 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Генова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-02