Автори / източници
ВАС

Намерени 19166 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 192)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Определение № 9049 на ВАС от 13.06.2019 г. по адм. д. № 5181/2019 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

Определение № 3584 на ВАС от 14.03.2013 г. по адм. д. № 2915/2013 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

Определение № 1032 на ВАС от 26.01.2009 г. по адм. д. № 15688/2008 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

Определение № 9377 на ВАС от 04.07.2014 г. по адм. д. № 7960/2014 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

Определение № 3325 на ВАС от 24.03.2008 г. по адм. д. № 558/2008 г., 5 чл. с-в
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

Решение № 2092 на ВАС от 13.02.2014 г. по адм. д. № 15818/2013 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

Решение № 5367 на ВАС от 09.05.2016 г. по адм. д. № 6100/2015 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

Решение № 870 на ВАС от 22.01.2019 г. по адм. д. № 9117/2017 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

Решение № 5820 на ВАС от 13.05.2021 г. по адм. д. № 8674/2020 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

Решение № 15631 на ВАС от 18.11.2019 г. по адм. д. № 1878/2019 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

Решение № 8216 на ВАС от 18.06.2018 г. по адм. д. № 13440/2017 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

Решение № 11456 на ВАС от 11.11.2021 г. по адм. д. № 5636/2021 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

Решение № 8017 на ВАС от 14.06.2018 г. по адм. д. № 7092/2017 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

Решение № 17570 на ВАС от 20.12.2019 г. по адм. д. № 3222/2019 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

Решение № 13014 на ВАС от 02.12.2015 г. по адм. д. № 4389/2015 г., 5 чл. с-в
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

Определение № 3672 на ВАС от 21.03.2018 г. по адм. д. № 183/2018 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Решение № 3521 на ВАС от 17.03.2009 г. по адм. д. № 13820/2008 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Решение № 17482 на ВАС от 19.12.2019 г. по адм. д. № 4999/2019 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Решение № 17486 на ВАС от 19.12.2019 г. по адм. д. № 5389/2019 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Решение № 6996 на ВАС от 03.07.2007 г. по адм. д. № 2465/2007 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Решение № 12114 на ВАС от 25.11.2021 г. по адм. д. № 7515/2021 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Решение № 3431 на ВАС от 12.04.2022 г. по адм. д. № 10661/2021 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Решение № 6176 на ВАС от 12.05.2010 г. по адм. д. № 3233/2010 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Решение № 759 на ВАС от 19.01.2017 г. по адм. д. № 7593/2016 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Решение № 9958 на ВАС от 21.07.2020 г. по адм. д. № 5012/2019 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Решение № 7405 на ВАС от 17.06.2021 г. по адм. д. № 4729/2021 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Решение № 5406 на ВАС от 28.04.2021 г. по адм. д. № 11201/2020 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

Решение № 6663 на ВАС от 03.06.2021 г. по адм. д. № 1359/2021 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

Решение № 187 на ВАС от 12.01.2022 г. по адм. д. № 5015/2021 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

Определение № 9092 на ВАС от 04.08.2008 г. по адм. д. № 8930/2008 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

Решение № 11069 на ВАС от 13.08.2020 г. по адм. д. № 4272/2017 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

Решение № 7161 на ВАС от 14.06.2016 г. по адм. д. № 4944/2016 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Решение № 12594 на ВАС от 01.10.2013 г. по адм. д. № 10608/2013 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Определение № 4967 на ВАС от 18.05.2007 г. по адм. д. № 3956/2007 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Определение № 4128 на ВАС от 23.03.2011 г. по адм. д. № 2770/2011 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Решение № 315 на ВАС от 10.01.2013 г. по адм. д. № 4095/2012 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Решение № 5197 на ВАС от 23.04.2021 г. по адм. д. № 1042/2021 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Решение № 13865 на ВАС от 10.11.2020 г. по адм. д. № 6806/2020 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Решение № 4969 на ВАС от 25.05.2022 г. по адм. д. № 4030/2022 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Решение № 3382 на ВАС от 11.04.2022 г. по адм. д. № 1665/2022 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Решение № 10134 на ВАС от 06.10.2021 г. по адм. д. № 3055/2021 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Решение № 11958 на ВАС от 24.11.2021 г. по адм. д. № 4998/2021 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Решение № 12335 на ВАС от 02.12.2021 г. по адм. д. № 4048/2021 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Решение № 662 на ВАС от 19.01.2021 г. по адм. д. № 7520/2020 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Решение № 17215 на ВАС от 16.12.2019 г. по адм. д. № 9380/2019 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Решение № 3657 на ВАС от 10.03.2020 г. по адм. д. № 10039/2019 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Решение № 5093 на ВАС от 21.04.2021 г. по адм. д. № 11562/2020 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Решение № 4027 на ВАС от 28.03.2018 г. по адм. д. № 1329/2018 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Решение № 5591 на ВАС от 18.04.2012 г. по адм. д. № 8588/2011 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Решение № 6238 на ВАС от 26.05.2016 г. по адм. д. № 2301/2015 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Решение № 5716 на ВАС от 12.05.2021 г. по адм. д. № 12492/2020 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Решение № 6112 на ВАС от 21.06.2022 г. по адм. д. № 1539/2022 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Решение № 4616 на ВАС от 12.04.2021 г. по адм. д. № 10522/2020 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Решение № 7434 на ВАС от 18.06.2021 г. по адм. д. № 141/2021 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Решение № 12001 на ВАС от 24.11.2021 г. по адм. д. № 4400/2021 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Решение № 11558 на ВАС от 15.11.2021 г. по адм. д. № 1323/2021 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Решение № 3328 на ВАС от 12.03.2021 г. по адм. д. № 9551/2020 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Решение № 1099 на ВАС от 28.01.2021 г. по адм. д. № 11661/2020 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Решение № 5914 на ВАС от 15.06.2022 г. по адм. д. № 1853/2022 г., V отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Решение № 5241 на ВАС от 30.04.2020 г. по адм. д. № 8900/2018 г., V отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Решение № 2761 на ВАС от 26.02.2013 г. по адм. д. № 7740/2012 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

Решение № 3439 от 12.04.2022 г. на ВАС по адм. д. № 6970/2021 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 6393 от 25.04.2019 г. на ВАС по адм. д. № 1494/2019 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 12309 от 01.12.2021 г. на ВАС по адм. д. № 9506/2019 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 5758 от 19.05.2020 г. на ВАС по адм. д. № 48/2020 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 1109 от 28.01.2019 г. на ВАС по адм. д. № 9399/2018 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 4040 от 13.04.2020 г. на ВАС по адм. д. № 8504/2019 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 16130 от 27.11.2019 г. на ВАС по адм. д. № 8964/2019 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 1728 от 10.02.2021 г. на ВАС по адм. д. № 8208/2020 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 344 от 09.01.2019 г. на ВАС по адм. д. № 9820/2018 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 17152 от 16.12.2019 г. на ВАС по адм. д. № 6799/2019 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 6343 от 27.05.2021 г. на ВАС по адм. д. № 13292/2020 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 2406 от 15.03.2022 г. на ВАС по адм. д. № 706/2021 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 1074 от 07.02.2022 г. на ВАС по адм. д. № 5613/2021 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 3121 от 14.03.2017 г. на ВАС по адм. д. № 13679/2015 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 16042 от 26.11.2019 г. на ВАС по адм. д. № 8058/2019 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 12573 от 01.10.2013 г. на ВАС по адм. д. № 8109/2013 г., І отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Тълкувателно решение № 6 от 15.04.2021 г. по тълк. д. № 6/2019 г., ОСС на ВАС I и II колегия
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 11200 от 04.11.2021 г. на ВАС по адм. д. № 3423/2020 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Определение № 2301 от 04.03.2015 г. на ВАС по адм. д. № 2489/2015 г., VІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 3115 от 04.04.2022 г. на ВАС по адм. д. № 1534/2022 г., ІV отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 5703 от 13.06.2022 г. на ВАС по адм. д. № 8/2022 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 4389 от 10.05.2022 г. на ВАС по адм. д. № 8156/2021 г., VІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 3387 от 08.03.2019 г. на ВАС по адм. д. № 10004/2018 г., V отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 3347 от 08.04.2022 г. на ВАС по адм. д. № 555/2022 г., V отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 2679 от 22.03.2022 г. на ВАС по адм. д. № 12227/2021 г., V отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 3280 от 04.03.2020 г. на ВАС по адм. д. № 8933/2019 г., V отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 3620 от 13.03.2019 г. на ВАС по адм. д. № 4341/2018 г., V отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Решение № 7872 на ВАС от 30.06.2021 г. по адм. д. № 9734/2018 г., ІІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Тълкувателно решение № 5 от 29.03.2021 г. на ВАС по т. д. № 7/2019 г. относно обхвата на отговорността по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 ДОПК на третото задължено лице
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Решение № 10890 на ВАС от 07.11.2007 г. по адм. д. № 6092/2007 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Решение № 2107 на ВАС от 16.02.2009 г. по адм. д. № 11581/2008 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Решение № 1503 на ВАС от 04.02.2009 г. по адм. д. № 10437/2008 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Решение № 9723 на ВАС от 04.07.2012 г. по адм. д. № 4315/2012 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Решение № 7311 на ВАС от 23.05.2012 г. по адм. д. № 4289/2012 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Решение № 991 на ВАС от 23.01.2009 г. по адм. д. № 12382/2008 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Решение № 15113 на ВАС от 06.12.2018 г. по адм. д. № 8448/2018 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Решение № 11883 на ВАС от 05.10.2018 г. по адм. д. № 4437/2018 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Решение № 7616 на ВАС от 08.06.2010 г. по адм. д. № 4821/2010 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Решение № 1521 на ВАС от 31.01.2013 г. по адм. д. № 14296/2012 г., ІІ отд.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВАС
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 192)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>