Автори / източници
Дарина Конова, д-р

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Малки предприятия - Идентифициране и оценка на опасностите; предприемане на мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дарина Конова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Нервно-психично натоварване - Идентифициране и оценка на опасностите и предприемане на мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дарина Конова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Намаляване на свързаните с работата злополуки и заболявания чрез по-добра оценка на риска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дарина Конова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29