Автори / източници
Таня Бузева, д-р

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Командитно дружество с акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Бузева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Обединяване на капиталови търговски дружества - Обединения на търговци – понятие и правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Бузева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Обединяване на капиталови търговски дружества - Холдинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Бузева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Обединяване на капиталови търговски дружества - Консорциум
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Бузева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Обединяване на капиталови търговски дружества - Европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Бузева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Последните изменения и допълнения в Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Бузева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27