Автори / източници
Росен Иванов

Намерени 26 документа
подредени по дата на публикуване

Начисляване на ДСС и облагане с подоходен данък при използване на стоки и услуги за лични нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Съхранение на електронни документи - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Възможност за установяване на задължения чрез служебно издаване на акт от органите по приходите - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Срок за завършване на проверките за установяване на факти и обстоятелства, при които не се установяват задължения - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Разширяване на приложното поле на опростената процедура по възстановяване - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Разширяване на автоматичния обмен на информация - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Ограничаване на възможността за избор на задължения, които да бъдат погасени, при заплащането на местни данъци и такси - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Служебно прилагане на давностния срок, при изтичане на т. нар. „абсолютна давност“ - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Отпадане на поканата за доброволно изпълнение от страна на взискателя - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Отпадане на възможността на длъжниците да поискат контролна оценка на подлежащото на продажба имущество - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Други изменения в изпълнителното производство - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Създаване на информационна система за номерата на банковите сметки и техните титуляри, достъпна и за органите на НАП - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2014 г. - Плащане по видове задължения – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2014 г. - Най-старото задължение се определя към датата на плащане – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2014 г. - Уреждане на заварените случаи – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2014 г. - Електронно деклариране – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2014 г. - Давност преди въвеждането на „единната сметка“ – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2013 г. - Фискален контрол – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2013 г. - Обмен на информация между приходните администрации на държавите - членки на ЕС – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2013 г. - Промени в „единната сметка“ – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2013 г. - Улеснено разсрочване на задълженията – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2013 г. - Изменения в ДОПК, извършени с приетия нов закон за икономическите и финансовите отношения в дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим -
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2011 г. - Нови моменти в регламента на взаимната помощ между държавите – членки на ес при събиране на публични вземания – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2011 г. - Изменения по същество на процедурите, в сила от 01.01.2012 г. – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2011 г. - Други промени в допк, извършени през 2011 г. – 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

За изменението на чл. 129 ДОПК и някои въпроси във връзка с възобновяването на административното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29