Автори / източници
Десислава Момчилова

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Съдържание на офертата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Момчилова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Контрол върху процеса на откриване, провеждане и възлагане на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Момчилова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29