Автори / източници
Евгения Табакова

Намерени 18 документа
подредени по дата на публикуване

Hовата Спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Черна гора, в сила от 1 октомври 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 относно паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

До края на годината трябва да бъдат подадени заявленията за зачитане на осигурителен стаж от лицата, работили на територията на бившата ГДР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

До края на годината трябва да бъдат подадени заявленията за зачитане на осигурителен стаж от лицата, работили на територията на бившата ГДР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

От 20 март 2010 година влиза в сила Договорът за социална сигурност между Република България и Руската федерация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

От 20 март 2010 година влиза в сила Договорът за социална сигурност между Република България и Руската федерация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Осъвременяване на пенсиите, отпуснати по международен договор в областта на социалното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Осъвременяване на пенсиите, отпуснати по международен договор в областта на социалното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Удостоверяване на осигурителен стаж, придобит по реда на двустранен договор в областта на социалното осигуряване или съгласно европейските регламенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Удостоверяване на осигурителен стаж, придобит по реда на двустранен договор в областта на социалното осигуряване или съгласно европейските регламенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Преизчисляване на пенсиите, отпуснати до 01.01.2007 г. по условията на международен договор в областта на социалното осигуряване, на основание чл. 94, ал. 5 от Регламент № 1408/71
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Преизчисляване на пенсиите, отпуснати до 01.01.2007 г. по условията на международен договор в областта на социалното осигуряване, на основание чл. 94, ал. 5 от Регламент № 1408/71
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Преизчисляване на пенсиите от 01.10.2008 г., отпуснати и определени по международен договор, на основание § 7а от Преходните и заключителни разпоредби на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Преизчисляване на пенсиите от 01.10.2008 г., отпуснати и определени по международен договор, на основание § 7а от Преходните и заключителни разпоредби на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Отпускане и изплащане на наследствени пенсии, съгласно правилата за координация на схемите за социална сигурност - Регламент № 1408/71 - роля и значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Отпускане и изплащане на наследствени пенсии, съгласно правилата за координация на схемите за социална сигурност - Регламент № 1408/71 - роля и значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01