Автори / източници
Тодор Томов

Намерени 14 документа
подредени по дата на публикуване

Работодателят няма право едностранно да намалява трудовото възнаграждение на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Същност, роля и предимства на медиацията като способ за извънсъдебно решаване на индивидуални трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Учителят има право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Възстановяване на предишната работа на работник или служител от работодателя или от съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Работодателят е длъжен да връчи длъжностна характеристика на работника или служителя при сключване на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

При тормоз на работното място имате право да сезирате Комисията за защита от дискриминация и/или компетентния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Работникът или служителят не е длъжен да последва предприятието или негово поделение, когато то се премества в друго населено място или местност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Социално-битово и културно обслужване на работещите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Прекратяванията на трудовия договор по чл. 71, ал. 1 и чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ не се включват при масовите уволнения съгласно § 1, т. 9 от ДР на КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Правна уредба на социалния диалог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Национално споразумение за уреждане регулирането на надомния труд в Република България.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

За разликата между трудов и граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Прекратяване на трудовия договор по чл. 327, т. 2 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01