Автори / източници
Румяна Павлова

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Промените в Наредбата за медицинската експертиза бяха приети с Постановление № 241 на Министерския съвет от 04.08.2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Профилактична и рехабилитационна дейност на Националния осигурителен институт през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Нормативни промени в устройството, организацията на работа и правомощията на органите на медицинската експертиза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Нормативни промени в устройството, организацията на работа и правомощията на органите на медицинската експертиза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Нормативни промени в устройството, организацията на работа и правомощията на органите на медицинската експертиза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Профилактична и рехабилитационна дейност на Националния осигурителен институт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Профилактичната и рехабилитационната дейност на Националния осигурителен институт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Процедура за явяване пред ТЕЛК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28