Автори / източници
Кирил Пангелов

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

Новият режим на групово освобождаване на споразуменията между предприятия съгласно конкурентното право на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Обменът на информация между конкуренти - Основни аспекти на конкурентноправната оценка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Новият режим на групово освобождаване в антитръстовото право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Поемането на задължения от предприятия - алтернативен способ за възстановяване на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Мерки за разкриване на тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Алтернативен процесуален способ за решаване на общностните дела за картели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Новата практика на КЗК и ВАС по прилагане на общностното право на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Антиконкурентни манипулации на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Сътрудничество между Европейската комисия и националните съдилища при прилагане на европейското конкурентно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Разпределение на компетентността в областта на антитръста и концентрациите в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Концепцията за "ефект върху търговията" в европейското конкурентно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Модернизацията на европейския антитръстов контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30