Автори / източници
Боряна Боева-Стоименова

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Ползване на право на парично обезщетение за безработица от срочно наетия персонал в институциите на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Боева-Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Ползване на право на парично обезщетение за безработица от срочно наетия персонал в институциите на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Боева-Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Общи правила за определяне на правото на обезщетения за безработица съгласно координацията на схемите за социална сигурност Регламент № 1408/71 ­ роля и значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Боева-Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Отпускане на пенсии за инвалидност в Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Боева-Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Отпускане на пенсии за инвалидност в Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Боева-Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31