Автори / източници
Милена Кирилова

Намерени 32 документа
подредени по дата на публикуване

Следва ли да се извърши корекция на приспаднат данъчен кредит при откраднат или липсващ актив съгласно разпоредбите на ЗДДС и актуалната съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Какво предвижда проектът за промени в ЗДДС, в сила от следващата календарна година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Какво предвиждат последните изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Данъчно третиране на доставки на технически и консултантски услуги, оказани във връзка с други услуги на недвижим имот в страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, които остават извън приложното поле на чл. 21, ал. 4, т. 1 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Основни акценти в Наредба № Н-9 от 2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“, и промените в нея, извършени в началото на 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Още за промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година, свързани с данъка върху превозните средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Преглед на по-важните промени в Закона за митниците, в сила от 01.01.2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Данъчен режим по ЗДДС и изисквания към фактурите при доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване, и услуги, извършвани по електронен път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Новите постановки в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове от 20 юли 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Преглед на последните промени в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Новите административнонаказателни разпоредби в ЗДДС, свързани с нерегламентирано използване на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, обнародвани в ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Промени, свързани с някои основания за регистрация и дерегистрация по реда на ЗДДС, в сила от 01.01.2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Корекции на данъчен кредит при придобиване на леки автомобили, и стоки и услуги, свързани с тяхната поддръжка, ремонт и експлоатация, съгласно новите разпоредби на ППЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Промените в ЗДДС, свързани с регистрацията и дерегистрацията по реда на закона, в сила от 01.01.2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Новите освободени доставки съгласно приетите промени в ЗДДС, в сила от началото на 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Промени в режима на дистанционните продажби съгласно измененията в ЗДДС от началото на 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Третиране съгласно ЗДДС на обмяната на виртуалната валута „биткойн“ срещу дадена конвенционална валута
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Изисквания към съхранението на данъчните документи според ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Третиране по реда на ЗМ и ЗДДС на вноса на стоки на ниска стойност от трета страна, без митническа декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Новите административнонаказателни разпоредби на ЗДДС, в сила от 01.01.2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Данъчно третиране по ЗДДС на услуга по отдаване под наем на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

По-съществени промени в Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на системата Интрастат, обнародвани в ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Данъчно третиране на демюрейдж услугите съгласно ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Данъчно третиране на самофактурирането съгласно ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Данъчно третиране на съпътстващите доставки съгласно ЗДДС и практиката на Съда на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Дефиницията на понятието “данъчно задължено лице” съгласно чл. 3, ал. 6 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

За промяната при издаването на протокола по чл. 117 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Данъчно третиране на тристранните операции съгласно ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Данъчно третиране на усвоени субсидии и финансирания, съгласно ЗДДС и европейското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Правото на данъчен кредит според някои решения на Съда на Европейските общности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Правна регламентация на лихвите и неустойките, съгласно ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Посредничество при доставка на стоки по чл. 24, ал. 1 ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27