Автори / източници
Марина Михайлова

Намерен 1 документ

Правни проблеми в практиката на ВАС при съдебния контрол на решенията на КЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марина Михайлова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01