Автори / източници
Нанчо Нанчев

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

Евронавигатор - Европейска сметна палата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Евронавигатор - Европейски структурни фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Евронавигатор - Европейският омбудсман
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Евронавигатор - Европейски съдебен атлас по гражданскоправни въпроси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Евронавигатор - Нормативната база-данни “CCVISTA”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Синтез на Европейското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Официалният вестник на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Португалско председателство - (юли-декември 2007 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Съвет на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Европейският парламент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нанчо Нанчев
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27