Автори / източници
Валя Гигова

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Промените в Гражданския процесуален кодекс - Промени в заповедното производство - Заповедно производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Гигова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Промените в Гражданския процесуален кодекс - Промени в заповедното производство - Заповедно производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Гигова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 ЗЗД, ако е изтекъл срокът на действие на вписването и тя вече е била заличена по реда на чл. 22 ПВп?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Гигова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

За обхвата на дължимата от съдията по вписванията проверка по чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Гигова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Прекъсва ли давността поканата за доброволно изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Гигова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

За хипотезите учредени в чл.10, ал.13 ЗСПЗЗ във връзка с чл.18з, ал.3 ППЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Гигова
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

По някои нотариални проблеми във връзка с производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Гигова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01