Автори / източници
Гергана Боянова, д-р

Намерени 14 документа
подредени по дата на публикуване

Особености при обявяване на предварителния договор за покупко-продажба за окончателен, когато купувачът се е задължил да плати напълно цената преди подписване на окончателен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Предпоставки за отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на обекти - публична собственост на държавата и общините по Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Някои особености, касаещи създаването на съсобствени урегулирани поземлени имоти по чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Актуални въпроси във връзка с правото на държавата и общината на първи купувач по чл. 199 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Някои практически особености при правото на изкупуване по чл. 66, ал. 1 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Някои въпроси относно прекратяването на съпружеската имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Относно предпоставките за възникване на правото на изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Придобиване на вещни права върху недвижими имоти по давност през време на брака при действието на законов режим на общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Някои дискусионни въпроси на придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Относно допустимостта на ревандикационния иск за защита на сервитутни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Някои въпроси относно придобиване право на собственост върху движима вещ чрез добросъвестно владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Особени способи за придобиване на сервитутни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Защита на сервитутни права с установителни искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Прекратяване на поземлени сервитути поради неупражняване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27