Автори / източници
Юлия Захариева, доц. д-р

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

За Комитологията ­ накратко
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Съд на европейските общности (СЕО)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Консултативни органи на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Сметната палата на ЕО/ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Съвет на Европейския съюз (Съвет на министрите)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Европейският съвет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Европейската комисия (ЕК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Европейският парламент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30