Автори / източници
Христо Копаранов

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Нелоялна конкуренция, свързана с конфиденциална информация, в светлината на проекта на Закон за защита на търговската тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Новите положения в Закона за защита на конкуренцията Въвеждане на контрол върху предприятия с по-силна позиция при договаряне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Антиконкурентно разпределяне на пазари посредством вертикални споразумения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Имитация на търговска марка на стоки и на цяло предприятие - Конкурентноправна защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Новата политика на ЕК по отношение на контрола върху концентрациите - Казусът COMP/M.3916-T-Mobile Austria/Tele.ring
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Разпределение на компетентността в областта на антитръста и концентрациите в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Концентрация на стопанска дейност под формата на създаване на пълноценно съвместно предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Централизиран контрол върху концентрациите на стопанска дейност на ниво Европейски съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27