Автори / източници
Цветана Иванова

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Практически аспекти на данъчното третиране на счетоводни грешки, допускани през повече от един отчетен период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Данъчно третиране по ЗКПО на активи, които временно не носят икономическа изгода. Практически аспекти по приложението на чл. 59 ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Авансови вноски за корпоративен данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Данъчно облагане на финансовите инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27