Автори / източници
Лариса Петрова

Намерен 1 документ

Стратегията за обучение на служителите в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29