Автори / източници
Десислава Калудова

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар на последните промени в ДОПК относно документацията за трансферно ценообразуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Калудова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Използване на методите за определяне на пазарни цени като инструмент на фиска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Калудова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01