Автори / източници
Марин Гълъбов, доц. д-р

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Статии на калкулацията, видове разходи за организация и видове разходи за управление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Гълъбов
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Влияние на капиталовата структура върху цените на финансиране с ценни книжа и финансовата стойност на фирмата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Гълъбов
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Отчитане на разходите за ликвидация на дълготрайни материални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Гълъбов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

По някои въпроси, свързани с определянето на приложимите в България Международни счетоводни стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Гълъбов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Отчитане на разходите за интернет страници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Гълъбов
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Разходи и приходи за бъдещи периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Гълъбов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01