Автори / източници
Величка Иванова

Намерени 35 документа
подредени по дата на публикуване

Агенцията по заетостта в подкрепа на продължително безработните хора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Услугата “Ателие за търсене на работа” в Дирекциите “Бюро по труда”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Целевите групи на пазара на труда - предизвикателства пред Агенцията по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Агенцията по заетостта и бизнеса - партньори на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

Промени в технологията за работа на дирекциите “Бюро по труда”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Предоставяне на посреднически услуги на регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” търсещи работа лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Уведомяване при извършване на масови уволнения на работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Сътрудничество на пазара на труда между дирекциите “Бюро по труда” и предприятията, които осигуряват временна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Програми и мерки на Агенцията по заетостта за реализация на хората с увреждания на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Мерки за социална и професионална интеграция на жертви на трафика на хора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Посреднически услуги на Агенцията по заетостта във връзка с професионалната реализация и интеграция на възпитаниците на Домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи и Социалните учебно-професионални центрове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Условия за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Регистрация на търсещите работа лица в бюрата по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Как могат безработни да се включат в проекта “Развитие” на ОП “Развитие на човешките ресурси”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Посреднически услуги, които бюрата по труда предоставят на работодателите във връзка с набирането и обучението на персонала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Индивидуални планове за действие, изготвени в бюрата по труда и санкциите при неправилното им изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Основания за прекратяване на регистрацията на безработните лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Регистриране на безработните лица в “Бюрата по труда”. Права, условия и ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Какви действия на работодателя трябва да предхождат масовото освобождаване на персонал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Права и задължения на безработните, регистрирани в бюрата по труда и услугите, които бюрата предлагат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Как може да се ползва Националната програма “Социални услуги в семейна среда”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Услуги за работодателите, предлагани в дирекциите “Бюро по труда”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Младежите, които желаят да се включат в Проект “Младежи, напуснали училище”, следва да са регистрирани в дирекция “Бюро по труда” по местоживеене
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Младежите до 29-годишна възраст могат да ползват всички услуги, които се предоставят на търсещите работа лица на основание Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Масово освобождаване на работна сила при закриване на част от предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Интернет - бърз и удобен начин за търсене на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Наемане на работа на безработни с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

При регистриране в “Бюрото по труда” се представя и решението на ТЕЛК за удостоверяване на намалена трудоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Националната програма “Мелпомена” в помощ на безработни артисти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Сезонна работа във Великобритания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Какви документи, удостоверяващи образованието и квалификацията са необходими за работа или образование в страните от ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Осигуряване на трудова заетост на освободените от армията военнослужещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

В дирекциите “Бюро по труда” се предлагат услуги на работодатели, желаещи да наемат на работа учащи се, които искат да работят през свободното си от учение време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Задължения на работодателите при извършване на масови уволнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Съдействие на работодателите при набиране на персонал чрез дирекциите “Бюро по труда”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03