Автори / източници
Марин Паунов, доц. д-р

Намерен 1 документ

За трудовата мотивация и мотивирането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Паунов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03