Автори / източници
Мария Герганова

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

“Brexit” в контекста на социалната политика на Европейския съюз*
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Трудова заетост - Къде е България в Европейския съюз?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Стратегия „Европа 2020“ - Кратък преглед на приоритетите, целите и инициативите на Европейския съюз през следващите 10 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Болонският процес - гарант за създаване на качествена работна сила в Европа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Лисабонският договор - ефективност, демокрация, прозрачност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Eвропейски формати за автобиография и езиков паспорт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29