Автори / източници
Дончо Петков

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 6/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дончо Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 7/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дончо Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Въпроси и отговори по Закона за интеграция на хората с увреждания – 1/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дончо Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Въпроси и отговори по Закона за интеграция на хората с увреждания – 2/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дончо Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Въпроси и отговори по Закона за интеграция на хората с увреждания – 3/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дончо Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28