Автори / източници
Анелия Маркова

Намерен 1 документ

Издаване и обжалване на актове за местни такси по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30