Автори / източници
Емилия Александрова

Намерени 38 документа
подредени по дата на публикуване

Назначаване на държавна служба след проведен конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Право на отпуск за обучение на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Отстраняване на държавен служител от работа, поради наказателно преследване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Професионален опит, който се изисква за заемане на длъжност в държавната адинистрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Относно правото на представително и униформено облекло на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Oтносно правото на платен годишен отпуск на държавен служител с намалена работоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Изменение на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Изработване и приемане на Правилник за вътрешния трудов ред в предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Прекратяване на трудов договор поради болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Нарушението на трудовата дисциплина е основание за налагане на дисциплинарно наказание “уволнение”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Прекратяване на служебното правоотношение по инициатива на органа по назначаването срещу уговорено обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Работодателят е длъжен да спазва трудовото законодателство при трудоустрояване на работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Здравословни и безопасни условия на труд и трудови правоотношения в занаятчийските предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Оценка на риска в предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Сключване на трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Прекратяване на трудов договор при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Какво се разбира под “ръчна работа” с тежести и какви са задълженията на работодателя?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Какви са задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за служителите, работещи с компютър?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Кандидатстване на работа чрез конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Какви документи трябва да представи работодателят пред инспекцията по труда, за да получи разрешение за наемане на работа на непълнолетни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Промяна в работните заплати на персонала от бюджетните организации и дейности съгласно Постановление № 168 от 07.07.2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Полагане на труд по време на официални празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

В Кодекса на труда е регламентирана специалната закрила на бременните жени и кърмачките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Новата Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Извършване на оценка на риска в предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Как трябва да се оформи трудовата книжка на работник, с който са прекратени трудовите правоотношения?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Кои компоненти на материалните условия могат да се включат в обхвата на чл. 46 КТ?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Работодателят е длъжен да спазва трудовото законодателство при трудоустрояване на работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Прекратяване на трудов договор при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Работа при удължено работно време
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Прекратяване на трудов договор поради болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Право на платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Работа при удължено работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Нарушението на трудовата дисциплина е основание за налагане на дисциплинарно наказание “уволнение”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в занаятчийските предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30