Автори / източници
Емилия Вълчева

Намерени 14 документа
подредени по дата на публикуване

Биологичното земеделие. Добро за природата, добро за вас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

За по-добро функциониране на веригата за доставка на хранителни стоки в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Новото законодателство в биологичното земеделие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Качеството - основен акцент в производството на земеделски продукти и храни в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Зелена книга за храните и напитките с европейско качество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Реформата в лозаро-винарския сектор ще помогне на Европа да си възвърне загубените пазарни дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Реформата на ОСП в лозаро-винарския сектор ще помогне на Европа да си възвърне загубените пазарни дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Издаване на лицензия за внос на земеделски продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Системата за лицензиране на вноса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Защитни наименования за произход/ защитени географски указания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Законът за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти – важна превантивна мярка срещу натрупването на схръхзапаси с цел спекула
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Храните с традиционно специфичен характер пазарна ниша и за българските производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Нови моменти в европейската система за защита на географски означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Защитените наименования - пряк път до европейския пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28