Автори / източници
Ася Чолашка

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Четвърти глобален доклад на Международната организация на труда относно детския труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Чолашка
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

За повече и по-добри работни места, с грижа за младите хора, за икономически растеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Чолашка
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Съветът по заетост и социална политика на ЕС прие Заключения относно Рамката на Европейския съюз за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Чолашка
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

Комуникационна стратегия за подготовката на членството на България в Европейския съюз и работна програма за 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Чолашка
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31