Автори / източници
Весела Караиванова-Начева

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар по закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Караиванова-Начева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

Коментар по закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Караиванова-Начева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

Новата правна уредба на получаването и изплащането на паричните помощи за профилактика и рехабилитация от НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Караиванова-Начева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Новата правна уредба на получаването и изплащането на паричните помощи за профилактика и рехабилитация от НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Караиванова-Начева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Караиванова-Начева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

Коментар по вноските за държавното обществено осигуряване и за фонд “ГВРС” - Доброволно изпълнение, контрол, обезпечаване, принудително събиране и разсрочване на задълженията към фондовете на ДОО– 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Караиванова-Начева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

Коментар по вноските за държавното обществено осигуряване и за фонд “ГВРС” - Доброволно изпълнение, контрол, обезпечаване, принудително събиране и разсрочване на задълженията към фондовете на ДОО– 2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Караиванова-Начева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21