Автори / източници
Мария Антова

Намерен 1 документ

Националната класификация на професиите и длъжноститеи професионалното образование и обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Антова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31