Автори / източници
Миглена Кацарова

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите по срочно или временно трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Допълнително трудово възнаграждение за прослужено време (клас)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Издаване на удостоверение за начислени суми при прекратено трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Кога се изготвя оценка на риска на работното място?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Условия за наемане на работа на непълнолетни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Реализиране на административнонаказателна отговорност от органите на ИА “ГИТ”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Видове административни актове, издавани от контролните органи на ИА “ГИТ” и ред за тяхното обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30