Автори / източници
Александър Иванов, доц. д-р

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

Понятието за добросъвестност по чл. 12 от Закона за задълженията и договорите и недобросъвестността като основание за възникване на преддоговорна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

За някои задължения в тежест на цедента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Въпроси относно обема на прехвърляните права при цесията - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Въпроси относно обема на прехвърляните права при цесията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Мълчанието, равнозначно на приемане по чл. 292 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Договорът за наем на сейф
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

За началото на погасителната давност относно правото на възстановяване на запазената част, накърнена от завещания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Новата уредба на търговската регистрация Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Някои бележки по относителните търговски сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Относно действието на търговското право на задържане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Относно предпоставките на обикновения търговски залог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Залогът върху налични акции, облигации и поименни удостоверения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29