Автори / източници
Станислава Ангелова

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Обхват и съдържание на техническите паспорти на строежите съгласно Наредба № 5 (ДВ, бр. 7 от 2007 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислава Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Необходимостта от съгласие при преустройство и промяна на предназначението на обекти в сгради - етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислава Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29