Автори / източници
Калина Петкова

Намерени 35 документа
подредени по дата на публикуване

Задължителна застраховка за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Застраховане за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Задължително застраховане за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Задължително застраховане за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Застраховането на работещите е задължително при условия на трудов травматизъм равен или по-висок от средния за страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2016 г. и задължително застраховане на работещите при условия на трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2016 г. и задължително застраховане на работниците за риска „трудова злополука“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Безопасност и здраве при работа с опасни химични вещества и смеси - промени в нормативни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Държавна парична награда на лица за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. Коефициенти на трудов травматизъм за 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Тежки трудови злополуки през последните месеци - причини и нарушения, констатирани от Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Застраховка за риска “трудова злополука”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Новата наредба за микроклимата на работните места определя минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и безопасността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

За приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2014 г., във връзка със задължителното застраховане на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Национална програма по безопасност и здраве при работа - 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

На работниците и инженерно-техническите специалисти, които работят под земята, ще се зачита осигурителен стаж от втора категория труд при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Определен е коефициентът на трудов травматизъм за прилагане през 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Какъв ще бъде коефициентът на трудов травматизъм през 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Национална програма по безопасност и здраве при работа – 2012 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Акценти в Националната програма по безопасност и здраве при работа - 2012 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

Коефициент на трудов травматизъм за 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Национална програма по безопасност и здраве при работа - 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Национална програма по безопасност и здраве при работа - 2010 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Условията и реда за подаване и съхранение на Декларацията по чл. 15, ал. 1 ЗЗБУТ са регламентирани с наредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Условия и ред за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Оценяване на риска, свързан с въздействието на шума от музика върху работещите в музикалния и развлекателния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Стратегия за безопасност и здраве при работа 2008-2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Службите по трудова медицина - нова правна уредба - нови предизвикателства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Националното законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд ­ хармонизирано с европейските изисквания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

От компенсации към мотивация за здравословен и безопасен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29