Автори / източници
Маргарита Атанасова, проф. д-р

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

Как могат да се подберат кандидати за работа в предприятието? - Каква е същността, кои са целите и кои са етапите на подбора на кандидати за работа в предприятието?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как могат да се подберат кандидати за работа в предприятието? - Кои са практическите стъпки, които трябва да се направят при осъществяването на основните етапи на подбора?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как могат да се подберат кандидати за работа в предприятието? - Кои са основните характерни черти на подбора на персонал като управленска дейност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как могат да се подберат кандидати за работа в предприятието? - Как да кандидатстваме успешно за работа?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как може да се организира обучението на персонала? - Каква е същността, кои са целите и етапите на обучението на персонала?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как може да се организира обучението на персонала? - Кои са практическите стъпки, които трябва да се направят, през отделните етапи на обучението?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Интервюто за работа - Как да се подготвим за него и как да се държим по време на срещата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Обучението на персонала - Основни етапи и цели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Нови възможности за по-добро използване на човешките ресурси чрез прилагането на „гъвкави“ стратегии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Шопов
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Как да оцените качествата на кандидатитеза свободна длъжност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Ролята на преките ръководители в управлението на човешките ресурси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Професионалистите по управление на човешките ресурси ­ предизвикателства и роли
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29