Автори / източници
Николай Попов

Намерен 1 документ

Становище относно държавни и местни данъци и такси по прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Попов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30