Автори / източници
Нина Шумарова

Намерен 1 документ

Държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност ­ видове и значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Шумарова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26