ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2022 г., кн. 12
Съхраняване на счетоводната информация в предприятието - видове документи, отговорности и срокове
авторски материал, стр. 5
Ползване на данъчните облекчения за деца при годишното облагане на доходите за 2022 година
авторски материал, стр. 15
До края на декември заявяваме данъчните облекчения за деца чрез работодателя
административна практика, стр. 25
От 01.01.2023 година прагът за задължителна регистрация по ЗДДС се увеличава от 50 000 на 100 000 лв.
авторски материал, стр. 27
Прилагане на нулева ставка на ДДС за доставка, внос и ВОП на хляб и брашно (Становище изх. № ЕП-04-19-883 от 09.11.2022 г. на ЦУ на НАП)
административна практика, стр. 33
Застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 година
авторски материал, стр. 44
За легалната дефиниция на понятието „банка“ в Закона за кредитните институции и настъпилите изменения в нея
авторски материал, стр. 50
Въпроси и отговори, свързани с отпускането на пенсиите – 1/2022
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори, свързани с отпускането на пенсиите – 2/2022
административна практика, стр. 75
Въпроси и отговори, свързани с отпускането на пенсиите – 3/2022
административна практика, стр. 75
Въпроси и отговори, свързани с отпускането на пенсиите – 4/2022
административна практика, стр. 77
Въпроси и отговори, свързани с отпускането на пенсиите – 5/2022
административна практика, стр. 77
Въпроси и отговори, свързани с отпускането на пенсиите – 6/2022
административна практика, стр. 78