ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2022 г., кн. 09
Продажбата на търговско предприятие като стабилизационен и оздравителен способ и продължаване на дейността на търговец - длъжник
авторски материал, стр. 1
Електронно сключване на договор за ипотечен кредит и отражението му при вписването на ипотеки
авторски материал, стр. 2
Погасителна давност при задължения, породени от встъпване в дълг
авторски материал, стр. 3
Съдебна практика на ВКС в материята на договора за изработка (чл. 258 и сл. ЗЗД)
авторски материал, стр. 4
По някои спорни въпроси на защитата срещу нищожни определения и разпореждания на съда
авторски материал, стр. 5
Нужните промени в търговската несъстоятелност
авторски материал, стр. 6
Нови положения в правната уредба на обществените поръчки
авторски материал, стр. 7