ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2022 г., кн. 07
Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя по реда на чл. 123 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 5
Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест
авторски материал, стр. 12
Работно време на служителите при командироване в рамките на предоставяне на услуги
авторски материал, стр. 21
Работно време с продължителност, по-голяма от нормалната
авторски материал, стр. 30
Прекратяване ползването на платен годишен отпуск от страна на работодателя
авторски материал, стр. 44
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 44/2022
авторски материал, стр. 47
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 45/2022
авторски материал, стр. 48
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 46/2022
авторски материал, стр. 50
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 47/2022
авторски материал, стр. 51
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 48/2022
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 49/2022
авторски материал, стр. 54
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 50/2022
авторски материал, стр. 56
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 51/2022
авторски материал, стр. 56
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 52/2022
авторски материал, стр. 57
Прекратяване на служебното правоотношение срещу уговорено обезщетение
авторски материал, стр. 59
Работодателите трябва да предприемат мерки за намаляване на рисковете от работа при високи температури
административна практика, стр. 66
Преглед на промените при пенсиите от 1 юли и от 1 октомври 2022 година
авторски материал, стр. 69