ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2022 г., кн. 05
Фигурата на главния изпълнителен директор в българското дружествено право
авторски материал, стр. 1
Понятие за покрити облигации и основни моменти в правната им уредба
авторски материал, стр. 2
Правна уредба на онлайн платформите
авторски материал, стр. 3
Съдебна практика на ВКС по чл. 146 от Закона за защита на потребителите
авторски материал, стр. 4
За същността на правото, характера на искането и вида на производството по чл. 307 от Търговския закон относно стопанската непоносимост
авторски материал, стр. 5
Неимуществени вреди, възникнали от неизпълнение на застрахователния договор от страна на застрахователя
авторски материал, стр. 6
Неприсъствено решение - някои правни аспекти
авторски материал, стр. 7
Практически проблеми при одобряване на сметката за разпределение в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 8
Възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация
авторски материал, стр. 9