ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2022 г., кн. 01
За някои спорни въпроси, свързани с тълкувателната практика на вкс в сферата на трудовото право
авторски материал, стр. 5
Преглед на промените в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
авторски материал, стр. 27
Какви документи е задължен да издава работодателят на своите работници и служители
авторски материал, стр. 29
Как да планираме отпуска си за новата година - основен, удължен или допълнителен
авторски материал, стр. 34
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 2/2022
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 1/2022
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 3/2022
авторски материал, стр. 39
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 4/2022
авторски материал, стр. 40
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 5/2022
авторски материал, стр. 41
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 6/2022
авторски материал, стр. 42
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 7/2022
авторски материал, стр. 43
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 8/2022
авторски материал, стр. 44
Кога е налице несъвместимост при изпълнението на държавна служба
авторски материал, стр. 45
Удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя
авторски материал, стр. 48
За правото на работника или служителя да откаже изпълнението на определена работа, или да преустанови нейното изпълнение, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето му
авторски материал, стр. 53
Прилагането на противоепидемичните мерки в предприятията ще бъде основен акцент в контролната дейност на Инспекцията по труда и през 2022 година
административна практика, стр. 58
Развитие на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите
авторски материал, стр. 60
Институтът отговаря на новите потребности при управлението на огромен финансов ресурс
авторски материал, стр. 66
Считано от 25 декември 2021 г. са в сила важни промени в пенсионното законодателство, свързани с размера на трудовите пенсии
административна практика, стр. 73