ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2021 г., кн. 11
За обработването на данни за ваксинационния статус на работниците и служителите
авторски материал, стр. 5
Гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение
авторски материал, стр. 22
Тълкувателно решение № 5/2019 г. от 26.10.2021 г. на ОСГК на ВКС
съдебна практика, стр. 24
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 76/2021
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 77/2021
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 78/2021
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 79/2021
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 80/2021
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 81/2021
административна практика, стр. 43
Трябва ли Вашето предприятие да сключи застраховка „Трудова злополука“
авторски материал, стр. 47
Новата мярка „Запази ме +“ в подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската си дейност при налагането на противоепидемични мерки
авторски материал, стр. 56
Заповед № РД-06-55 от 5 Ноември 2021 г.
административна практика, стр. 68
Актуални промени, свързани с пенсиите, които влизат в сила до края на годината
авторски материал, стр. 76