ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2021 г., кн. 09
Нови права на работниците и служителите с „европейски“ произход, или поредни пожелателни концепции в социалната сфера
авторски материал, стр. 5
Прекратяване на трудовия договор при намаляване обема на работата и при престой
авторски материал, стр. 13
Колко заплати дължи работодателят при прекратяване на трудов договор срещу обезщетение
авторски материал, стр. 23
Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 50/2021
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 51/2021
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 52/2021
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 53/2021
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 54/2021
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 55/2021
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 56/2021
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 57/2021
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 58/2021
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 59/2021
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 60/2021
административна практика, стр. 44
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 61/2021
административна практика, стр. 45
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 62/2021
административна практика, стр. 46
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 63/2021
административна практика, стр. 47
Видове принудителни административни мерки,прилагани от контролните органи
авторски материал, стр. 48
Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите (ESCO) и връзката й с Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011 г.)
авторски материал, стр. 56
От 1 септември 2021 г. се прилага нов механизъм за редукция на индивидуалния коефициент при трудовите пенсии на лицата, родени след 31.12.1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд
авторски материал, стр. 63
Не е ли време да се премахне противоконституционната норма в КСО за ограничаване на максималния размер на пенсиите за стаж и възраст
авторски материал, стр. 69