ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2021 г., кн. 08
Особености при обявяване на предварителния договор за покупко-продажба за окончателен, когато купувачът се е задължил да плати напълно цената преди подписване на окончателен договор
авторски материал, стр. 5
Конституционно установените предели за ограничаване на правото на собственост в контекста на Решение № 3/2021 г. на Конституционния съд
авторски материал, стр. 15
Съдебна практика на ВКС по чл. 72 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 26
Кога се заличава служебно вписване на договор за наем на земеделски имоти?
авторски материал, стр. 35
Може ли съдът да уважи иск от съсобственик по чл. 108 от Закона за собствеността за предаване на владение върху идеална част от имота
авторски материал, стр. 42
Публична продан на имот в режим на съпружеска имуществена общност
авторски материал, стр. 53
За някои практически проблеми при заместването на нотариус
авторски материал, стр. 61
Изграждане на улични мрежи по неприложена улична регулация
авторски материал, стр. 70
Упълномощаване и форма на волеизявления, касаещи Патентното ведомство
авторски материал, стр. 80