ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021 г., кн. 04
Относно суспендирането на правото на глас на съдружник в ООД
авторски материал, стр. 5
Практика на ВКС в материята на доброволното представителство (чл. 36 ЗЗД)
авторски материал, стр. 17
Недействителност на споразуменията за изменение или прекратяване на договори в резултат от извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
авторски материал, стр. 24
Понятието за добросъвестност по чл. 12 от Закона за задълженията и договорите и недобросъвестността като основание за възникване на преддоговорна отговорност
авторски материал, стр. 34
Електронното връчване на призовки и съобщения според новата правна уредба в Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 43
Противоречи ли чл. 437, ал. 4, изр. 2 от ГПК на Българската конституция?
авторски материал, стр. 54
Някои проблеми при обжалване на определенията по чл. 248, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 66
Законосъобразност и прозрачност при използването на „бисквитки“
авторски материал, стр. 78